Saygıdeğer katılımcılar,

Sürdürülebilirlik, günümüzde biyolojik bilimlerin ve ilişkili tüm disiplinlerin ürün döngüsündeki rolünü ortaya çıkarmakta olup, özellikle hızlı ve aktif görev alan startup ekosisteminin güçlenmesi ile birçok sektör için biyolojik bilimlerin çok disiplinli bir bakış açısı çözüm sağlama potansiyelindedir. Özellikle iklim krizi gibi önemli konuların eşliğinde sıfır atık, döngüsel biyolojik modeller ile değerli moleküllerin eldesi, geri dönüşüm gibi konular Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında tanımlanan 17 farklı maddede biyogirişimlerin önemini ortaya koymaktadır.

“Sürdürülebilir bir yaşam” hedefi ile yola çıktığımız StartHUB 2023 olarak ülkemizde tarım, sağlık, gıda ve çevre eksenlerinde ürün odaklı ve problemlere aktif cevap verebilen startupların varlığından gururluyuz. Küresel bir değer yaratabilmek için güçlü bir ekosisteme destek olabilmek için StartHUB 2023 temel hedefi, lokal üreticilerin döngüsel bir tedarik zincirindeki rollerini, kolaylaştırıcı mekanizmaları nasıl kurabileceğimizi tartışacağımız birçok panele ev sahipliği yapacağız.

StartHUB 2023 bu hedefler doğrultusunda geniş ölçekte biyogirişimcilik ekosisteminde Ar-Ge donanımı yüksek insan gücü kaynağının önemine inanarak lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılabildiği bir girişimcilik yarışmasına da ev sahipliği yapacak. Düzenlenen yarışma, lisans ve lisansüstü öğrencilerin kariyerlerinde bir model olarak biyogirişimciliği tanımlamaları için fayda oluşturacağına inanıyoruz.

Ayrıca bu sene geçtiğimiz senelerde gerçekleştirilen ve sektörün nabzını tutan, güçlü bir ekosistem kurgusuna yardımcı olan İhtiyaç Analizi Raporunu tüm paydaşlarımıza sunacağız. Bu rapor kapsamında geçtiğimiz sene StartHUB 2021 etkinliğinde aktif rol oynayan paydaşlarımız, teknoloji transfer ofisleri, startuplar, yatırımcılar ve diğer ilgili paydaşların geri bildirimlerini sunacağız. Ekosistemin sağlıklı bir şekilde durum analizinin gerçekleştirilmesi için bu sene anketimizi tekrarlayarak ekosistemin nasıl şekillendiğini izlememize olanak sağlayan yeni bir anket ile süreci yansıtmaya çalışacağız.

Girişimciliği etki ve fayda ölçeğinde problemlerden, sürdürülebilir iş çözümlerine taşımak için güçlü bir ekosistem hedefi ile bu sene ayrıca sosyal girişimcilik kapsamında faaliyet gösteren döngüsel modellere yer vereceğiz. Bu kapsamda StartHUB 2023 kapsamında ekosistem paydaşlarını, 28 – 30 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul'a bekliyoruz. Geçtiğimiz senelerde olduğu üzere StartHUB 2022’de birbirimize anlatacağımız tüm deneyimlerden öğreneceklerimiz, ülkemizde küresel etki düzeyine sahip biyogirişimlere yön verecek, bu alanda kariyerini gerçekleştirecek gençlere motivasyon sağlayacaktır.

StartHUB 2023 kapsamında sizlerin işbirliği ile yenilikçi ve ürün odaklı çözüm süreçlerine kazandırılacak tüm pozitif etki için şimdiden teşekkür ediyor, desteğinizin birçok başarı hikayesine motivasyon kaynağı olacağını ifade etmek istiyoruz. Tüm destek verenlere şimdiden teşekkür ederiz.

Sevgi ve Saygılarımla,

Prof. Dr. Elif Damla ARISAN
StartHUB’23 Başkanı